Location and basic information

Národný park Slovenský raj je jedným z deviatich národných parkov Slovenskej rebubliky. Nachádza vo východnej časti Slovenska a je považovaný za jednu z jeho najkrajších prírodných oblastí. Na prírodné hodnoty a krásy mimoriadne bohaté svojrázne územie s komplexom ihličnatých a listnatých lesov sa nachádza na pôvodne súvislej, eróziou rozbrázdenej plošine.

V roku 1964 bol vyhlásený za chránenú krajinnú oblasť a v roku 1988 bol nariadením vlády SR prekategorizovaný na národný park. Jeho územie sprístupňuje vyše 300 kilometrov značených turistických chodníkov. Je navštevovaný turistami počas celého roka, pričom ročne navštívi Slovenský raj približne milión turistov, niekedy aj vyše milióna.

Slovenský raj ponúka množstvo turistických zážitkov v podobe roklín, vodopádov, vyhliadok, či zaujímavých miest. Tieto miesta sú pre turistov spírstupnené formou chodníkov a v náročnejších častiach aj technickými pomôckami, ako napríklad stúpačkami, či rôznymi rebríkovymi súpravami.

Veľký Sokol
Veľký Sokol
Suchá Belá
Peter Polák
Suchá Belá

Najvyšším bodom národného parku je Predná hoľa (1545 m n. m.). Najznámejšími roklinami sú Suchá Belá, Piecky, Sokol a Kyseľ s početnými vodopádmi. Zvyškami pôvodne plochého reliéfu sú náhorné planiny Glac, Geravy, Pelc a Skala.

Suchá Belá
Miroslav Sluk
Suchá Belá
Ferrata Kyseľ
NPSR
Ferrata Kyseľ