Fauna of the Slovak Paradise

Slovenský raj je vyhľadávanou turistickou atrakciou, ktorú ročne navštívia státisíce turistov. Napriek tomu tu však nájdeme miesta, kde je nenarušená príroda, ktorá poskytuje domov pre mnohé vzácne a ohrozené druhy živočíchov.

Druhovo veľmi početná je fauna bezstavovcov, z ktorých sú mnohé biologicky, esteticky a hospodársky významné. Jedným zo zriedkavých druhov je aj vrzúnik mramorový.

Vrzúnik mramorový
Ladislav Tábi
Vrzúnik mramorový

Na území národného parku sa vyskytuje viac ako 2000 druhov motýľov. K najvzácnejším patrí jasoň červenooký a modráčik krvavcový. Svoju estetickú hodnotu majú aj bežné druhy, napríklad babôčka zubatokrídla.

Jasoň červenooký
Peter Olekšák
Jasoň červenooký
Babôčka zubatokrídla
Jana Mišovcová
Babôčka zubatokrídla

Vo vodách riek Hornádu a Hnilca a ich prítokov sa nachádza viacero druhov rýb. Medzi najpočetnejšie patria pstruh dúhový a lipeň tymiánový.

Pstruh potočný
Peter Olekšák
Pstruh potočný

Mokrade, vyvieračky a periodické mláky poskytujú vhodné živočíšne podmienky pre obojživelníky.

Značná pestrosť prírody vytvára vhodné podmienky aj pre živočíchov plazov. Náš jediný jedovatý plaz je vretenica severná, ktorá vyhľadáva suché slnečné miesta.

Vretenica severná
Matt Wilson
Vretenica severná

Slovenský raj poskytuje hniezdne možnosti mnohým druhom vtákov. Z dravých druhov vtákov je to napríklad orol skalný, myšiak hôrny, či jastrab krahulec. Typickým hniezdičkom v sklaných dutinách je sokol sťahovavý.

Orol skalný
Peter Olekšák
Orol skalný
Jastrab krahulec
Peter Olekšák
Jastrab krahulec
Myšiak hôrny
Peter Olekšák
Myšiak hôrny
Sokol sťahovavý
Hozzafoto
Sokol sťahovavý

Medzi druhy lesných spoločenstiev patria kuvičok vrabčí, naša najmenšia sova. Kedysi bežný druh hlucháň hôrny je dnes na pokraji vyhynutia. Na jeho ústupe sa podieľa viacero faktorov, no medzi najvýznamnejšie patrí dramatický úbytok vhodných biotopov.

Kuvičok vrabčí
Hozzafoto
Kuvičok vrabčí
Hlucháň hôrny
David Palmer
Hlucháň hôrny
Myšiak hôrny
Hozzafoto
Kuvičok vrabčí
Hlucháň hôrny
Hozzafoto
Hlucháň hôrny

V Slovenskom raji sa možno stretnúť s jeleňom lesným, srncom lesným alebo diviakom lesným. Darí sa tu aj nepôvodnému kamzíkovi vrchovskému alpskému, ktorý obýva hlavne skalné biotopy.

Jeleň lesný
Hozzafoto
Jeleň lesný
Diviak lesný
Hozzafoto
Diviak lesný
Jeleň lesný
Hozzafoto
Jeleň lesný
Kamzík vrchovský
Peter Olekšák
Kamzík vrchovský

V početných jaskyniach Slovenského raja zimuje 18 druhov netopierov.

Divočina Slovenského raja poskytuje domov aj veľkým šelmám medveďovi hnedému, vlkovi dravému, rysovi ostrovidovi, či líške hrdzavej.

Medveď hnedý
Hozzafoto
Medveď hnedý
Rys ostrovid
Ľubomír Novak
Rys ostrovid
Vlk dravý
Tomáš Flajs
Vlk dravý
Líška hrdzavá
Hozzafoto
Líška hrdzavá