Flora of the Slovak Paradise

Slovenský raj je ozajstným unikátnym botanickým rajom. V rôznych typoch lesných, skalných, lúčnych a mokraďných biotopov rastie nielen 1000 druhov vyšších rastlín, ale aj 200 druhov lišajníkov, či 350 druhov machorastov.

Žltohlav najvyšší
Stanislav Paluch
Žltohlav najvyšší

Špecifickým fenoménom Slovenského raja je klimatická inverzia. V normálnych podmienkach je v nižších polohách teplejšie a so stúpajúcou nadmorskou výškou sa klíma ochladzuje. V našich roklinách je to naopak. Na dne roklín je chladnejšie a vlhkejšie, na niektoré miesta sa slnečný svit takmer nedostane a vo vyšších polohách na okrajoch planín je na vápencových skalách teplo a sucho.

Vegetácia odzrkadľuje túto klimatickú zvláštnosť a tak chladnomilné druhy rastlín, ktoré bežne nachádzame vo vysokých horských polohách, rastú na dne roklín. Naopak na výslnných skalách vo vyššej nadmorskej výške nájdeme teplomilné druhy rastlín.

Na hrebeňoch a skalných bralách si môžeme všimnúť riedke porasty borovice. Predstavujú pozostatky dávnych lesov, ktoré prežili v tomto území od ukončenia doby ľadovej.

Kortúza Matthioliho
Kortúza Matthioliho
Kortúza Matthioliho
Jaroslav Racek
Kortúza Matthioliho

Vápnomilné bukové lesy sú najrozšírenejšie lesy Slovenského raja. Rastú na strmých skalnatých svahoch. Okrem buka v nich rastie často jedľa, smrek, ale aj množstvo iných drevín.

Poniklec slovenský rozkvitá v skorých jarných dňoch. Tento symbol Slovenského raja sa nachádza v logu správy národného parku.

Poniklec slovenský
Peter Olekšák
Poniklec slovenský

Na svetlinách vápencových bučín môžeme vzácne zbadať koncom mája kráľovnú slovenských orichideí črievičník papučkový. Veľké, zaujímavé žltohnedé kvety svojou stavbou pripomínajú črievičku.

Črievičník papučkový
Karol Bača
Črievičník papučkový

Úzke nivy riečok a potokov v chladnejších polohách osídľujú horské jelšové lužné lesy. Prevláda v nich jelša sivá a smrek s mokraďovou vegetáciou, ktorá je prispôsobená občasných záplavám a stále vysokej hladine podzemnej vody.

V Slovenskom raji sa nachádza najbohatšia populácia významného reliktu z poľadovej doby jazyčníka sibírskeho na Slovensku. Statná, až 1,5m vysoká rastlina nás v lete v čase kvitnutia upúta na prvý pohľad.

Jazyčník sibírsky
Alena Vydrová
Jazyčník sibírsky

Slovenský raj nemá veľa lúk, ale ich botanická kvalita je výnimočná. Medzi európske rarity patria Kopanecké lúky, kde na ploche jedného metra štvorcového napočítate 74 druhov vyšších rastlín. Na viacerých miestach nájdeme ohrozené druhy orchideí.

Najpôsobivejším zážitkom je vidieť v skorom jarnom období zakvitnuté koberce šafranu.

Šafran spišský
Peter Olekšák
Šafran spišský

Krasové územie Slovenského raja niekedy postihujú lesné požiare. Na spálenisku sa objavuje podivuhodná, na Slovensku veľmi vzácna rastlina, pakost český. Čierne semená prečkávajú desiatky rokov v pôde, čakajú na svoju príležitosť a vyklíčia po požiari.

Pakost český
S. Hermann
Pakost český