Poloha a základní informace

Národní park Slovenský raj je jedním z devíti národních parků Slovenské republiky. Nachází se ve východní části Slovenska a je považován za jednu z jeho nejkrásnějších přírodních oblastí. Přírodní hodnoty a krásy mimořádně bohaté svérázné území s komplexem jehličnatých a listnatých lesů se nachází na původně souvislé, erozí rozbrázděné plošině.

V roce 1964 byl vyhlášen za chráněnou krajinnou oblast a v roce 1988 byl nařízením vlády SR překategorizován na národní park. Jeho území zpřístupňuje více než 300 kilometrů značených turistických chodníků. Je navštěvován turisty po celý rok, přičemž ročně navštíví Slovenský raj přibližně milion turistů, někdy i více než milion.

Slovenský raj nabízí mnoho turistických zážitků v podobě roklí, vodopádů, vyhlídek, či zajímavých míst. Tato místa jsou pro turisty zpřístupněna formou chodníků a v náročnějších částech i technickými pomůckami, jako například stupačkami, či různými žebříkovými soupravami.

Veľký Sokol
Suchá Belá (foto Peter Polák)

Nejvyšším bodem národního parku je Predná hoľa (1545 m n. m.). Nejznámějšími roklinami jsou Suchá Belá, Piecky, Sokol a Kyseľ s početnými vodopády. Zbytky původně plochého reliéfu jsou náhorní planiny Glac, Geravy, Pelc a Skala.

Suchá Belá (foto Miroslav Sluk)
Ferrata Kyseľ (foto NPSR)