Flóra Slovenského raja

Slovenský raj je opravdovým unikátním botanickým rájem. V různých typech lesních, skalních, lučních a mokřadních biotopů roste nejen 1000 druhů vyšších rostlin, ale i 200 druhů lišejníků a 350 druhů mechorostů.

Žltohlav nejvyšší
Žltohlav nejvyšší (foto Stanislav Paluch)

Specifickým fenoménem Slovenského raja je klimatická inverze. V normálních podmínkách je v nižších polohách tepleji a s rostoucí nadmořskou výškou se klima ochlazuje. V našich roklinách je to naopak. Na dnu roklin je chladnější a vlhčí, na některá místa se sluneční svit téměř nedostane a ve vyšších polohách na okrajích planin je na vápencových skalách teplo a sucho.

Vegetace odráží tuto klimatickou zvláštnost a tak chladnomilné druhy rostlin, které běžně nacházíme ve vysokých horských polohách, rostou na dnu roklin. Naopak na slunných skalách ve vyšší nadmořské výšce najdeme teplomilné druhy rostlin.

Na hřebenech a skalních stěnách si můžeme všimnout řídkých porostů borovice. Představují pozůstatky dávných lesů, které přežily v tomto území od ukončení doby ledové.

Kortúza Matthioliho
Kortúza Matthioliho
Kortúza Matthioliho
Kortúza Matthioliho (foto Jaroslav Racek)

Vápnemilné bukové lesy jsou nejrozšířenější lesy Slovenského raja. Rostou na strmých skalnatých svazích. Kromě buku v nich často roste jedle, smrk, ale i mnoho dalších dřevin.

Poniklec slovenský rozkvétá v brzkých jarních dnech. Tento symbol Slovenského raja se nachází v logu správy národního parku.

Poniklec slovenský
Poniklec slovenský (foto Peter Olekšák)

Na světlinách vápencových bučin můžeme vzácně zpozorovat koncem května královnu slovenských orchidejí črievičník papučkový. Velké, zajímavé žlutohnědé květy svou stavbou připomínají papučku.

Črievičník papučkový
Črievičník papučkový (foto Karol Bača)

Úzké nivy řek a potoků v chladnějších polohách osídlují horské jelšové lužní lesy. Převažuje v nich jelše šedá a smrk s mokřadní vegetací, která je přizpůsobena občasným záplavám a stále vysoké hladině podzemní vody.

V Slovenském ráji se nachází nejbohatší populace významného reliktu z doby ledové jazyčníka sibiřského na Slovensku. Statná, až 1,5m vysoká rostlina nás v létě v době květu upoutá na první pohled.

Jazyčník sibiřský
Jazyčník sibiřský (foto Alena Vydrová)

Slovenský raj nemá mnoho luk, ale jejich botanická kvalita je výjimečná. Mezi evropské rarity patří Kopanecké louky, kde na ploše jednoho metru čtverečního napočítáte 74 druhů vyšších rostlin. Na několika místech najdeme ohrožené druhy orchidejí.

Najpůsobivějším zážitkem je vidět v brzkém jarním období rozkvetlé koberce šafránu.

Šafran spišský
Šafran spišský (foto Peter Olekšák)

Krasové území Slovenského raja někdy postihují lesní požáry. Na spáleništi se objevuje podivuhodná, na Slovensku velmi vzácná rostlina, pakost český. Černá semena přečkávají desítky let v půdě, čekají na svou příležitost a vzejdou po požáru.

Pakost český
Pakost český (foto S. Hermann)