Návštěvní poplatek

Poplatek pro návštěvníky za vstup do Národního parku Slovenský raj (platný od 1.4.2024)

Kategorie poplatku Suchá Belá+

Osoba od 15 do 65 let 4,00 €
Osoba od 65 let 3,00 €
Osoba od 6 do 15 let 3,00 €
Osoba do 6 let Zdarma

Zaplacením poplatku Suchá Belá+ má držitel uhrazeného poplatku právo na vstup i do všech ostatních roklin ve Slovenském ráji v den, pro který je lístek platný. Lístek je platný po zapsání data platnosti do jeho spodní části.

Návštěvníci rokliny Suchá Belá, kteří si v tento den již zakoupili lístek jiného typu než Suchá Belá +, tedy:

  • lístky „Ostatní rokliny“,
  • lístky zakoupené na jiných místech (zelené s erbem obce Spišské Tomášovce, modré s erbem obce Smižany),

tato již zakoupená lístka validují před vstupem do rokliny Suchá Belá uhrazením doplatku ve výši 1€ k již zakoupeným lístkům. Na základě tohoto doplatku jim bude vystaven dodatečný doklad o POPLATKU v hodnotě odpovídající doplatku, který musí být také označen příslušným datem pro den vstupu do rokliny, jinak je lístek neplatný.

Kategorie poplatku Ostatní rokliny / All but One

Osoba od 15 do 65 let 3,00 €
Osoba od 65 let 2,00 €
Osoba od 6 do 15 let 2,00 €
Osoba do 6 let Zdarma

Zaplacením poplatku Ostatní rokliny / All but One má držitel dokladu o úhradě poplatku právo na vstup do všech roklin ve Slovenském ráji v den, pro který je lístek platný, kromě rokliny Suchá Belá, pro kterou platí zvláštní suma poplatku (lístek Suchá Belá+). Lístek je platný pouze tehdy, pokud je do něj zapsáno datum zakoupení.

Oslobodzení od poplatku

Od placení poplatku za použití technických zařízení v roklinách Národního parku Slovenský raj jsou osvobozeni:

  • krátkodobí návštěvníci obce Hrabušice, kteří prokazatelně zaplatili daň z ubytování/turistickou daň,
  • obyvatelé s trvalým pobytem v obcích, sdružených v Mikroregionu Slovenský raj - sever: Arnutovce, Betlanovce, Vydrník, Mlynky, Dedinky, Hrabušice, Spišské Tomášovce, Smižany, Spišská Nová Ves, Letanovce, Vernár, Stratená,
  • členové Horské záchranné služby,
  • zaměstnanci Správy Národního parku Slovenský raj.