Fauna Slovenského ráje

Slovenský raj je vyhledávanou turistickou atrakcí, kterou ročně navštíví statisíce turistů. Přesto zde ale najdeme místa, kde je nedotčená příroda, která poskytuje domov pro mnohé vzácné a ohrožené druhy živočichů.

Druhově velmi bohatá je fauna bezobratlých, z nichž mnohé jsou biologicky, esteticky a hospodářsky významné. Jedním z vzácných druhů je také vrzúnik mramorový.

Vrzúnik mramorový
Vrzúnik mramorový (foto Ladislav Tábi)

Na území národního parku se vyskytuje více než 2000 druhů motýlů. K nejvzácnějším patří jasoň červenooký a modráčik krvavcový. Své estetické hodnoty mají i běžné druhy, například babočka zubatokřídlá.

Jasoň červenooký
Jasoň červenooký (foto Peter Olekšák)
Babočka zubatokřídlá
Babočka zubatokřídlá (foto Jana Mišovcová)

Ve vodách řek Hornád a Hnilec a jejich přítocích se nachází několik druhů ryb. Mezi nejpočetnější patří pstruh duhový a lipeň tymiánový.

Pstruh potoční
Pstruh potoční (foto Peter Olekšák)

Mokřady, vyvěračky a periodické louže poskytují vhodné životní podmínky pro obojživelníky.

Značná pestrost přírody vytváří vhodné podmínky i pro živočichy plazů. Náš jediný jedovatý plaz je vretenica severní, která vyhledává suchá slunečná místa.

Vretenica severní
Vretenica severní (foto Matt Wilson)

Slovenský raj poskytuje hnízdní možnosti mnoha druhům ptáků. Z dravých druhů ptáků je to například orel skalní, myšiak horský, nebo jastrab krahulec. Typickým hnízdičem ve skalních dutinách je sokol stěhovavý.

Orel skalní
Orel skalní (foto Peter Olekšák)
Jastrab krahulec
Jastrab krahulec (foto Peter Olekšák)
Myšiak horský
Myšiak horský (foto Peter Olekšák)
Sokol stěhovavý
Sokol stěhovavý (foto Hozzafoto)

Mezi druhy lesních společenství patří kuvičok vrabčí, naše nejmenší sova. Kdysi běžný druh hlucháň horský je dnes na pokraji vyhynutí. Na jeho ústupu se podílí více faktorů, ale mezi nejvýznamnější patří dramatický úbytek vhodných biotopů.

Kuvičok vrabčí
Kuvičok vrabčí (foto Hozzafoto)
Hlucháň horský
Hlucháň horský (foto David Palmer)
Kuvičok vrabčí
Kuvičok vrabčí (foto Hozzafoto)
Hlucháň horský
Hlucháň horský (foto Hozzafoto)

Ve Slovenském ráji se může setkat s jeleňem lesním, srncem lesním nebo divokým prasetem. Daří se zde i nepůvodnímu kamzíku horskému alpskému, který obývá hlavně skalní biotopy.

Jeleň lesní
Jeleň lesní (foto Hozzafoto)
Divoké prase
Divoké prase (foto Hozzafoto)
Jeleň lesní
Jeleň lesní (foto Hozzafoto)
Kamzík horský
Kamzík horský (foto Peter Olekšák)

V početných jeskyních Slovenského ráje zimuje 18 druhů netopýrů.

Divočina Slovenského ráje poskytuje domov i velkým šelmám medvědu hnědému, vlku dravému, rys ostrovidu, nebo lišce rezavé.

Medvěd hnědý
Medvěd hnědý (foto Hozzafoto)
Rys ostrovid
Rys ostrovid (foto Ľubomír Novak)
Vlk dravý
Vlk dravý (foto Tomáš Flajs)
Liška rezavá
Liška rezavá (foto Hozzafoto)