Opłata za wstęp

Opłata za wstęp do Słowackiego Raju Narodowego Parku (obowiązuje od 1 kwietnia 2024)

Kategoria opłaty Suchá Belá+

Osoba w wieku od 15 do 65 lat 4,00 €
Osoba w wieku 65 lat i więcej 3,00 €
Osoba w wieku od 6 do 15 lat 3,00 €
Osoba do 6 roku życia Bezpłatnie

Po opłaceniu opłaty Suchá Belá+, posiadacz biletu ma prawo do wejścia do wszystkich innych wąwozów w Słowackim Raju w dniu, na który bilet jest ważny. Bilet jest ważny po wpisaniu daty ważności na jego dolnej części.

Odwiedzający wąwóz Suchá Belá, którzy tego dnia zakupili już bilet innego typu, a mianowicie:

  • bilety „Pozostałe wąwozy”,
  • bilety zakupione w innych miejscach (zielone z herbem gminy Spišské Tomášovce, niebieskie z herbem gminy Smižany),

te już zakupione bilety są walidowane przed wejściem do wąwozu Suchá Belá poprzez dokonanie dopłaty w wysokości 1€ do już zakupionego biletu. Na podstawie tej dopłaty zostanie wydany dodatkowy dowód OPŁATY o wartości odpowiadającej dopłacie, który również musi być oznaczony odpowiednią datą wejścia do wąwozu, w przeciwnym razie bilet jest nieważny.

Kategoria opłaty Inne wąwozy / Wszystkie oprócz jednego

Osoba w wieku od 15 do 65 lat 3,00 €
Osoba w wieku 65 lat i więcej 2,00 €
Osoba w wieku od 6 do 15 lat 2,00 €
Osoba do 6 roku życia Bezpłatnie

Po opłaceniu opłaty Inne wąwozy / Wszystkie oprócz jednego, posiadacz biletu ma prawo do wejścia do wszystkich wąwozów w Słowackim Raju w dniu, na który bilet jest ważny, z wyjątkiem wąwozu Suchá Belá, dla którego obowiązuje specjalna opłata (bilet Suchá Belá+). Bilet jest ważny tylko wtedy, gdy wpisana jest data zakupu.

Zwolnienie z opłaty

Od opłaty za korzystanie z urządzeń technicznych w wąwozach Słowackiego Raju Narodowego Parku zwolnieni są:

  • krótkoterminowi odwiedzający gminę Hrabušice, którzy udowodnią, że zapłacili podatek noclegowy/turystyczny,
  • mieszkańcy z zameldowaniem na stałe w gminach zrzeszonych w Mikroregionie Słowacki Raj - północ: Arnutovce, Betlanovce, Vydrník, Mlynky, Dedinky, Hrabušice, Spišské Tomášovce, Smižany, Spišská Nová Ves, Letanovce, Vernár, Stratená,
  • członkowie Górskiej Służby Ratunkowej,
  • pracownicy Administracji Słowackiego Raju Narodowego Parku.