Fauna Słowackiego Raju

Słowacki Raj to popularna atrakcja turystyczna, którą odwiedza setki tysięcy turystów rocznie. Niemniej jednak znajdziemy tu miejsca, gdzie zachowana jest dziewicza przyroda, która stanowi dom dla wielu rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt.

Bardzo liczna jest fauna bezkręgowców, spośród których wiele jest biologicznie, estetycznie i gospodarczo istotnych. Jednym z rzadkich gatunków jest również vrzúnik mramorový.

Vrzúnik mramorový
Vrzúnik mramorový (© Ladislav Tábi)

Na terenie parku narodowego występuje ponad 2000 gatunków motyli. Do najrzadszych należą niepylak apollo i modraszek telejus. Estetyczną wartość mają także powszechne gatunki, takie jak rusałka ceik.

Jasoň červenooký
Niepylak apollo (© Peter Olekšák)
Babôčka zubatokrídla
Rusałka ceik (© Jana Mišovcová)

W wodach rzek Hornádu i Hnilca oraz ich dopływów występuje wiele gatunków ryb. Do najliczniejszych należą pstrąg tęczowy i lipień pospolity.

Pstruh potočný
Pstrąg potokowy (© Peter Olekšák)

Bagna, źródła i okresowe błotniska tworzą odpowiednie warunki dla płazów.

Znaczna różnorodność przyrody tworzy dogodne warunki również dla gadów. Nasz jedyny jadowity gad to Żmija zygzakowata, który lubi suche i słoneczne miejsca.

Vretenica severná
Żmija zygzakowata (© Matt Wilson)

Słowacki Raj zapewnia liczne możliwości lęgowe dla wielu gatunków ptaków. Spośród drapieżnych ptaków są to na przykład orzeł przedni, myszołów i krogulec. Typowym gatunkiem lęgowym w skalnych szczelinach jest sokół wędrowny.

Orol skalný
Orzeł przedni (© Peter Olekšák)
Jastrab krahulec
Krogulec (© Peter Olekšák)
Myšiak hôrny
Myszołów (© Peter Olekšák)
Sokol sťahovavý
Sokół wędrowny (© Hozzafoto)

Do gatunków leśnych zalicza się sóweczka, naszą najmniejszą sowę. Kiedyś powszechny gatunek, głuszec, jest dziś na skraju wyginięcia. Na jego zanik wpływa wiele czynników, ale jednym z najważniejszych jest dramatyczny spadek odpowiednich biotopów.

Kuvičok vrabčí
Sóweczka (© Hozzafoto)
Hlucháň hôrny
Głuszec (© David Palmer)
Kuvičok vrabčí
Sóweczka (© Hozzafoto)
Hlucháň hôrny
Głuszec (© Hozzafoto)

W Słowackim Raju można spotkać jeleń szlachetny, sarna europejska oraz dzik euroazjatycki. Występuje tu również nieautochtoniczny kozica północna, który zamieszkuje głównie tereny skaliste.

Jeleň lesný
Jeleń szlachetny (© Hozzafoto)
Diviak lesný
Dzik euroazjatycki (© Hozzafoto)
Jeleň lesný
Jeleń szlachetny (© Hozzafoto)
Kamzík vrchovský
Kozica północna (© Peter Olekšák)

W licznych jaskiniach Słowackiego Raju zimuje 18 gatunków nietoperzy.

Dzicz Słowackiego Raju stanowi dom również dla dużych drapieżników, takich jak niedźwiedź brunatny, wilk szary, ryś euroazjatycki, czy lis rudy.

Medveď hnedý
Niedźwiedź brunatny (© Hozzafoto)
Rys ostrovid
Ryś euroazjatycki (© Ľubomír Novak)
Vlk dravý
Wilk szary (© Tomáš Flajs)
Líška hrdzavá
Lis rudy (© Hozzafoto)